top of page
  • Foto van schrijvermr. Mark Smits

Sollicitant krijgt arbeidsongeval, recht op doorbetaling salaris?


Als onderdeel van zijn sollicitatieprocedure loopt een sollicitant een dagje mee in een bedrijf. Op deze dag treft de sollicitant een ernstig ongeval. De sollicitant vindt dat hij op de loonlijst staat en daarmee recht heeft op doorbetaling van zijn loon, dan wel recht heeft op een vergoeding op gederfde inkomsten. Maar heeft de sollicitant hier wel recht op?

Beenbreuk

Op 11 juni 2018 loopt de sollicitant een dagje mee op het bedrijf waar hij graag aan de slag wilt. Een ervaren medewerker van het bedrijf begeleid hem als orderpicker. De sollicitant hoopt deze functie te krijgen voor onbepaalde tijd. Na zijn lunch met de andere medewerkers slaat het noodlot toe. Van een heftruck vallen zware glasplaten op het been van de sollicitant. De sollicitant heeft veel pijn en loopt een zware beenbreuk op.

Ziektewet

De sollicitant klopt bij het UWV aan voor een ziektewetuitkering. In eerste instantie keurt het UWV deze aanvraag af omdat hij niet in dienst was van de onderneming. De werkgever heeft immers geen premie betaald voor de sollicitant. De sollicitant gaat succesvol in beroep en krijgt alsnog zijn ziektewetuitkering.

Mondelinge overeenkomst

Dit vindt de sollicitant echter nog niet voldoende. Hij eist via zijn advocaat dat hij de meeloopdag uitbetaald krijgt. De advocaat sommeert de werkgever om tot betaling over te gaan. Daarnaast stelt de sollicitant dat hij op de meeloopdag te horen kreeg dat hij in dienst zou treden bij het bedrijf. Volgens de sollicitant is er sprake van een mondelinge overeenkomst. Hij vindt daarom ook dat hij vanaf 12 juni recht heeft op zijn maandelijkse loon van € 1.500,00 of een vergoeding van gederfde inkomsten.

Standpunt werkgever

De werkgever is het hier niet mee eens. Binnen zijn bedrijf is het gebruikelijk dat sollicitanten een dagje meelopen. Dit is een standaard onderdeel van de sollicitatieprocedure. Volgens de werkgever heeft dit als voordeel dat beide partijen kunnen onderzoeken of ze bij elkaar passen. Na deze meeloopdag wordt er pas gesproken over een arbeidsovereenkomst.

Hoger beroep

In eerste instantie verwerpt de kantonrechter het verzoek van de sollicitant. Volgens de rechter maakt de sollicitant onvoldoende hard dat voor hem een andere afspraak is gemaakt. De sollicitant gaat vervolgens in Hoger Beroep bij het Gerechtshof in's-Hertogenbosch.

Het gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch overweegt het volgende;

"Een arbeidsovereenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding (artikel 6:217 BW). Aanbod en aanvaarding kunnen mondeling plaatsvinden. Voor de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst is niet noodzakelijk dat de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd, zij het dat bepaalde bedingen zoals een proeftijdbeding (artikel 7:652 BW) alleen geldig zijn als zij schriftelijk zijn overeengekomen".

Vervolgens geeft het Hof aan dat een arbeidsovereenkomst ook tot stand kan komen zonder dat er expliciete afspraken worden gemaakt over de arbeidsvoorwaarden. Met zijn meeloopdag stelt het Hof dat hij; 'in enige mate aan het arbeidsproces heeft deelgenomen'.

Geen sprake van arbeidsovereenkomst

Verschillende personen stellen namens de werkgever dat sollicitanten altijd eerst een dag meelopen alvorens ze een explicite aanbieding in het kader van de arbeidsovereenkomst ontvangen. Op de meeloopdag is dan ook niet gesproken over het aantal uren per week, het salaris en over de vraag of het contract voor onbepaalde of bepaalde tijd wordt aangegaan. Het Hof is er daarom niet van uitgegaan dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Vergoeding gederfde inkomsten

Hoe is er verder geoordeeld over de de vergoeding van gederfde inkomsten? De sollicitant kan door het ongeval gedurende een lange periode niet werken. Volgens het hof is geen sprake van enorme gederfde inkomsten. Immers heeft de sollicitant succesvol bezwaar gemaakt tegen het besluit van het UWV. De sollicitant ontvangt een ziektewetuitkering van € 800,00 netto per maand. Dit is € 700,00 minder dan wanneer hij in dienst van het bedrijf was getreden. Echter zitten tussen het ongeval en de rechtszaak zo'n 8 maanden. In totaal heeft de werknemer dus al € 12.500,00 ontvangen. Het hof is er vanuit gegaan dat dit voldoende moet zijn om de gederfde inkomsten te dekken. De werkgever hoeft dus niet de € 1.500,00 per maand te betalen.

Proceskosten

Nu de claims van de sollicitant zijn afgewezen moet hij ook de proceskosten betalen.

Vragen?

Heeft u vragen in het kader van het arbeidsrecht? Of heeft u een andere juridische vraag? Stel ze gerust en vrijblijvend.


Vorkheftruck

41 weergaven0 opmerkingen
bottom of page