top of page
  • Foto van schrijvermr. Mark Smits

Google verplicht om de gegevens van reviewers te verstrekken

Bijgewerkt op: 5 aug. 2023

Over een IT bedrijf zijn op Google een groot aantal negatieve recensies geplaatst. Deze recensies zijn bedoeld om het bedrijf schade toe te brengen. Het bedrijf komt in actie tegen de negatieve reviews en vraagt Google om deze reviews te verwijderen.


Omdat de negatieve reviews blijven komen en het bedrijf veel tijd moet steken om Google te verzoeken om deze reviews te verwijderen, verzoekt het bedrijf afgifte ex 843a Rv van indentificerende gegevens om er achter te komen wie deze negatieve recensies schrijft. Google probeert publicatie van de uitspraak in deze kwestie te voorkomen.


Reviews


Het betreffende bedrijf houdt zich bezig met IT-oplossingen. Op Google zijn over dit bedrijf diverse negatieve reviews geplaatst zoals;


Deze zionisten proberen met het World Economic Forum een “Circulaire” maatschappij te creëren waarbij ieder individu een persoonlijk CO2 budget krijgt..”


“Wat een onbetrouwbaar sujet is die [naam 6] zeg !”


"De eigenaar [naam 5] verdient geld over de rug van ernstig zieke kinderen….walgelijk !!”


“laatst een Partij Pc’s ingeleverd voor veilige dataverwijdering …. duiken onze privégegevens nu opeens overal op ! dus helaas een zaak om niet te vertrouwen !!”


“Waardeloze beunhazen die broertjes [naam 6] !”


Verzoekschrift


Door middel van een verzoekschrift, verzoekt het IT bedrijf aan de Rechtbank om Google op grond van artikel 843a Rv te veroordelen tot het verstrekken van: de naam, het telefoonnummer, de (alternatieve) e-mailadressen en de IP-adressen waarmee de accounts zijn aangemaakt en de reviews zijn geplaatst. Omdat het IT bedrijf een procedure overweegt tegen de (rechts-)personen die de reviews heeft geplaatst heeft zij deze gegevens nodig.


Rechtmatig belang


De Rechtbank is van oordeel dat het IT bedrijf voldoende onderbouwd heeft dat de reviews onrechtmatig zijn en dat zij hierdoor reputatie- en financiële schade lijdt. "De reviews zijn ook in strijd met het eigen beleid van Google. Google heeft de reviews daarom op verzoek van het IT bedrijf verwijderd. Van het bedrijf kan niet worden gevergd dat zij tijdrovende verzoeken tot verwijdering van de reviews bij Google blijft indienen. Reviews worden door Google direct geplaatst en zijn dan voor iedereen zichtbaar", aldus de Rechtbank.


Gewichtige redenen


Voor het IT bedrijf is er geen andere, minder ingrijpende, mogelijkheid om de gevraagde gegevens te achterhalen. Google heeft dit ook niet weersproken. Van een gewichtige reden om de afgifte van de gegevens te weigeren is niet gebleken. Het belang van het IT bedrijf om de onjuiste recensies tegen te gaan vindt de Rechtbank groter dan het belang van de reviewers(s) bij anonimiteit.


Google moet gegevens verstrekken


Uit de beschikking van de Rechtbank volgt dat Google binnen 10 dagen aan het IT bedrijf de gegevens van de reviewers moet verstrekken. Het gaat hierom de namen, de telefoonnummers, alternatieve e-mailadressen, en de IP-adressen waarmee de accounts van de reviewers zijn aangemaakt en waarmee de reviews zijn geplaatst.


Google wil deze uitspraak niet publiceren


De uitspraak van de Rechtbank, de beschikking, in deze kwestie wil Google niet openbaar maken. Ze wil voorkomen dat: "vanwege het risico dat identificerende gegevens van haar gebruikers openbaar worden gemaakt".


Indien er sprake is van zwaarwegende belangen in de zin van artikel 29 lid 2 Rv kan een uitspraak niet of geanonimiseerd gepubliceerd worden.


Google geeft aan dat zij er belang bij heeft dat de privacy en bescherming van de persoonsgegevens van haar gebruikers, in dit geval de reviewers gewaarborgd blijven.


Maatschappelijk belang


In dit geval heeft de Rechtbank geoordeeld dat het maatschappelijk belang bij openbare en controleerbare rechtspraak zwaarder weegt. De griffier heeft daarom de uitspraak met inachtneming van de anonimiseringsrichtlijnen van de rechtspraak op rechtspraak.nl gepubliceerd. Alle in de uitspraak naar de gebruiker(s) van Google herleidbare gegevens zijn verwijderd. Daarmee is het privacybelang van de gebruiker(s) van Google, volgens de Rechtbank, in voldoende mate gewaarborgd.


De uitspraak is hier te lezen: ECLI:NL:RBAMS:2023:4005 (Bron)

44 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page