top of page
  • Foto van schrijvermr. Mark Smits

Horeca-ondernemer betaalt zelf rekening van feest


TIEL - Wat een mooi feestje had moeten worden, werd ook een mooi feestje. Alleen niet voor de horeca-ondernemer die het had georganiseerd. Een echtpaar organiseerde namelijk een groot feest voor ruim 5000 euro. Die het achteraf niet kon betalen. De ondernemer had echter niet gecontroleerd of het echtpaar onder bewind stond. De kantonrechter oordeelde dat de ondernemer daardoor zelf de rekening moest betalen. De incasso procedure van de eisende partij was mislukt.

Ondernemers let op!

De uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Overijssel is in lijn met eerder gepubliceerde jurisprudentie. Het echtpaar stond geregistreerd in het bewindsregister die openbaar te raadplegen is. De Horeca-ondernemer had, volgens de rechter, moeten vragen naar de legitimatiebewijzen en vervolgens onderzoek moeten plegen in het register. Het bewindsregister biedt behoorlijke bescherming.

Vonnis

Allereerst dient vermeld te worden dat tussen eiseres en rechthebbenden afspraken waren gemaakt voor een feest. De afspraken waren gemaakt zonder medewerking van de gedaagden. De eiseres kon de rechthebbenden/gedaagden niet verwijten dat zij de overeenkomst zijn aangegaan zonder dat rechthebbenden hebben medegedeeld dat zij onder bewind stonden. De rechter woog mee dat het hier niet ging om een contact verkoop/koop van een kleine waarde of om een koop voor het normale levensonderhoud. Het ging hier om een feest met een waarde van in totaal € 5.151,85. De kantonrechter is het eens met eiseres dat het ondoenlijk is om voor elke transactie van geringe waarde of het normale levensonderhoud het openbare register te raadplegen. Maar van een dergelijke transactie was hier geen sprake. Voor de horeca-ondernemer mag dit feest dan wel dagelijkse kost zijn, maar de ondernemer had, vanwege een feest met een dergelijke omvang, het register moeten raadplegen.

Bron: RB Overijssel, 17-04-2018 Zaaknummer: 6507316\CV EXPL 17-3909

(Schuldinfo.nl)


Horeca

22 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page