top of page
  • Foto van schrijvermr. Mark Smits

AP: Spelregels voor direct marketing


Gebruikt u iemands persoonsgegevens voor direct marketing? Dan heeft u te maken met de AVG. U heeft dan namelijk toestemming nodig.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG stelt hogere privacy eisen dan de vorige privacywetgeving. Ook voor wat betreft het gebruik van persoonsgegevens voor uw direct marketing. Naast dat u toestemming nodig heeft om de persoonsgegevens te gebruikten voor direct marketing, moet u ook voldoen aan de kwaliteit en de begrijpelijkheid van de informatie.

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

De autoriteit persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels in het kader van de bescherming van persoonsgegevens. Onder dit toezicht vallen diverse activiteiten, zoals onderzoek en zogeheten alternatieve interventies. Andere belangrijke taken van de AP zijn adviseren over nieuwe regelgeving en voorlichting geven over de privacywetgeving.

Spelregels

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft duidelijke informatie gepubliceerd over de spelregels van direct marketing zoals deze gelden onder de nieuwe AVG. Door middel van onderstaande link komt u op de site van de AP:

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens


AVG

15 weergaven0 opmerkingen
bottom of page