top of page
  • Foto van schrijvermr. Mark Smits

Auteur mag herplaatsing van internetfoto’s op andere site verbieden


Tiel - In een recente uitspraak van het EU-hof blijkt dat wanneer iemand toestemming van een auteur heeft gekregen voor het plaatsen van een foto op zijn of haar website, die vrij toegankelijk is, opnieuw toestemming is vereist wanneer het op een andere website wordt geplaatst. Dit geldt zelfs voor foto's mét bronvermelding in een schoolpresentatie die door de school online op haar website wordt gezet.

Waar gaat het over?

De beheerders van een reiswebsite hadden toestemming gekregen om één foto van een Duitse fotograaf te publiceren. Een leerling van een middelbare school in Duitsland had deze foto gedownload van de vrij toegankelijke reiswebsite om deze foto vervolgens te gebruiken voor een schoolpresentatie. Deze presentatie werd door de bewuste school online gezet op haar website.

De fotograaf stelt dat hij alleen toestemming had gegeven voor het plaatsen van de foto op de reiswebsite. Het gebruiksrecht kwam dus alleen de beheerders van de reiswebsite toe en niet de school. Het plaatsen van de foto op de website van de school zag de fotograaf als een inbreuk op zijn auteursrecht.

Uitleg EU-Hof

Het Duitse gerechtshof verzocht het EU-hof op uitleg van artikel 3, lid 1 van de Auteursrichtlijn 2001/29/EG op grond waarvan de auteur van een werk het uitsluitende recht heeft de mededeling van dat werk aan het publiek toe te staan of te verbieden.

Het Duitse hof wilde weten of het begrip "mededeling aan het publiek" ook betrekking heeft op "het zonder beperkingen en met toestemming van de auteursrechthebbende op een website plaatsen van een eerder op een andere website gepubliceerde foto".

Deze vraag werd door het EU-Hof bevestigend beantwoord.

Het hof stelt:

1 - Een foto kan door het auteursrecht worden beschermd op voorwaarde dat het gaat om een intellectuele schepping van de auteur. Waarbij zijn persoonlijkheid wordt weergegeven en bij de productie van die foto zijn vrije en creatieve keuze tot uitdrukking brengt.

2 - Onder voorbehoud van de uitputtende beperkingen en restricties waarin deze richtlijn voorziet, elk gebruik van een werk door een derde zonder dergelijke voorafgaande toestemming moet worden geacht inbreuk te maken op het auteursniveau op dat werk. Op die manier wordt volgens het EU-hof beoogd dat een hoog niveau van bescherming van auteurs tot stand wordt gebracht. Ook bij mededeling aan het publiek.

Volgens het EU-Hof is een beschikbaarstelling van beschermde werken anders door middel van een klikbare hyperlink die leidt naar een andere website. Voor het plaatsen van een hyperlink is volgens het Hof geen toestemming van de rechthebbende nodig. Volgens het hof draagt een hyperlink tot een goede bijdrage van het internet.

Bronnen:

- Lees hier het artikel van het ministerie van buitenlandse zaken

- ECLI:EU:C:2018:634 (Curia.europa.eu)


Reizen

12 weergaven0 opmerkingen
bottom of page