top of page
  • Foto van schrijvermr. Mark Smits

Niet aanpassen van het Linkedin-profiel leidt tot ontslag?


Tiel - In het dagelijks leven zijn sociale media, zoals Facebook, Linkedin, Instagram en Whats-app, niet meer weg te denken. Werknemers maken thuis en op de werkvloer vaak gebruik van deze media. Linkedin is het zakelijke 'sociale medium' dat op een professionele manier wordt gebruikt. Via Linkedin kan je onder andere zakelijke netwerken aangaan en onderhouden.

Ontslag op staande voet

In een recente zaak moest een kantonrechter oordelen of de werkgever de werknemer op staande voet kon ontslaan omdat de werknemer na diverse verzoeken van de werkgever zijn Linkedin-profiel niet wilde aanpassen. (ECLI:NL:RBMNE:2018:2076)

De werknemer werkte als accountmanager New Business (hunter). Na een bepaalde periode is hij de functie van (Online) Sales-, Marketing- , & PR-consultant gaan vervullen. De werknemer vervulde deze functie onvoldoende goed en is daarom, op verzoek van de werkgever, de functie van accountmanager New Business (hunter) opnieuw gaan bekleden.

Linkedin-profiel aanpassen

De werkgever wilde dat de werknemer zijn Linkedin-profiel weer aanpaste en in overeenstemming bracht met zijn nieuwe functie. De werkgever wilde dat de tekst "Marketing & PR" verwijderd zou worden omdat dit verwarring zou kunnen opleveren. Dit weigerde de werknemer. Nadat de werkgever verschillende keren had verzocht om de tekst aan te passen, heeft de werknemer alleen de functiebenaming gewijzigd en niet de tekst "Marketing & PR". De werkgever heeft hem toen op staande voet ontslagen.

Oordeel van de kantonrechter

De rechter was het met de werkgever eens dat de werkgever niet hoefde te accepteren dat de werknemer zich naar buiten toe bleef presenteren als verantwoordelijke voor de Marketing en PR. Volgens de kantonrechter had de werkgever de werknemer terecht op staande voet ontslagen.

De rechter noemde het opzettelijke gedrag van de werknemer kinderachtig, maar vond ook dat er geen sprake was van ernstig verwijtbaar handelen. Hierbij speelde het een rol dat dit gedrag afspeelde tijdens de onderhandelingen over het einde van de arbeidsovereenkomst van de werknemer. Deze onderhandelingen waren op initiatief van de werkgever. Vanwege die reden moest de werkgever wel transitievergoeding betalen.

Social-media-beleid

Het komt vaak voor dat werknemers zich negatief uitlaten op sociale media over hun werkgevers of bedrijf. Deze media hebben in potentie een groot bereik, waardoor deze berichten voor veel mensen zichtbaar kunnen worden. Het lijkt me duidelijk dat werkgevers niet zitten te wachten op zulke "bad publicity". Werknemers gaan daarom regelmatig over tot ontslag bij dergelijke negatieve berichten. Daarnaast komt het vaak voor dat werknemers op het werk teveel bezig zijn met privé sociale media waardoor de werkgever schade oploopt.

Het is daarom verstandig om een social-media-beleid op te stellen. Uit de rechtspraak is gebleken dat werkgevers er goed aan doen om een duidelijk social-media-beleid te hebben. In dit beleid kan bijvoorbeeld worden opgenomen dat:

- welke social-media-uitlatingen niet mogen worden gedaan;

- welke normen en waarden het bedrijf heeft;

- werknemers hun berichten alleen op persoonlijke titel mogen plaatsen en dit expliciet moeten vermelden;

- vertrouwelijke informatie van het bedrijf niet via social media mag worden gedeeld.

Gedragsregels en naleving

Door het beleid rondom sociale-media te koppelen aan de algemene gedragsregels van de organisatie en hierbij de arbeidsrechtelijke maatregelen te beschrijven is het voor de werknemer duidelijk welke consequenties er zijn voor het niet naleven van het sociale-media-beleid. Hierbij moet gedacht worden aan een officiële waarschuwing of ontslag bij overtreding van de regels. Het is belangrijk dat de werkgever dit beleid goed communiceert met zijn werknemers en bij ongepast gedrag op social media direct gepast reageert door middel van bijvoorbeeld een officiële waarschuwing. Wanneer de werkgever dit niet doet, kan dit in een procedure tegen hem gebruikt worden. De kantonrechter kan oordelen dat de werkgever blijkbaar zelf niet veel waarde hecht aan de interne regels.

Meer weten? Of een social-media-beleid opstellen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op:

Smits Legal B.V.

Biezenwei 23-01

4004 MB TIEL

085 - 7500 200


Sociale Media

46 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page