top of page
  • Foto van schrijvermr. Mark Smits

Is de huur te laat betaald of niet in zijn geheel? Ontbinding is wellicht toch mogelijk.

Bijgewerkt op: 30 dec. 2019

Op 15 oktober 2019 heeft het gerechtshof in Leeuwarden in een huurzaak geoordeeld dat, ondanks dat er geen huurachterstand meer is, het continu te laat betalen van de huur en/of het niet volledig betalen van de huursom tóch een tekortkoming oplevert dat de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt.


Na de uitspraak van de kantonrechter, waarbij de woningbouwcorporatie - hierna de verhuurder - alleen de achterstallige huur betalingen kreeg toegewezen stapt de verhuurder naar het gerechtshof. De verhuurder had immers ook ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning gevorderd. Volgens de kantonrechter; “De hoogte van de huurachterstand rechtvaardigt een maatregel met een ingrijpend karakter als ontbinding van de huurovereenkomst niet”.


De belangen afwegen


In haar uitspraak van 15 oktober 2019 overweegt het gerechtshof als volgt; dat bij een vordering tot ontbinding van een huurovereenkomst het gewist van de tekortkoming in verhouding tot het woonbelang van de huurder moet worden gewogen. In dit geval wordt vastgesteld dat er sprake is van structureel te laat betalen van de huursom. Daarnaast betaalde de huurder soms helemaal niet. Doordat de verhuurder vele aanmaningen, het voeren van vier gerechtelijke procedures en het herhaald inschakelen van deurwaarders achtte het gerechtshof aannemelijk dat het de verhuurder veel geld kwijt is geweest om de huurbedragen te innen.


Oordeel


Het gerechtshof was van oordeel dat het woonbelang van de huurder in deze situatie niet op weegt tegen het belang van de verhuurder. Hier komt bij dat de vrijkomende woning beschikbaar komt voor anderen die aangewezen zijn op een sociale huurwoning die wél aan hun betalingsverplichtingen zullen voldoen. De omstandigheid dat de huurder de volledige huursom inmiddels had voldaan maakte voor de rechter niet uit.


Recentere lijn


Deze uitspraak volgt een recentere lijn in de rechtspraak. Wanneer er dus sprake is van het structureel te laat betalen van de huur dit ook grond voor ontbinding van de huurovereenkomst kan zijn. Ook wanneer de huurachterstand inmiddels volledig is voldaan. Toch blijft elke zaak uniek en hangt het daadwerkelijke toewijzen van ontbinding of ontruiming op grond van structurele te laat betalen af van de concrete omstandigheden van het geval.


Meer weten over het huurrecht? Of heeft u andere juridische vragen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

36 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page