top of page
  • Foto van schrijvermr. Mark Smits

Einde arbeidsovereenkomst door berichten op LinkedIn

ARNHEM - Een werkneemster van een zorginstelling had zich tijdens de pandemie op LinkedIn negatief uitgelaten over de getroffen maatregelen en het vaccinatiebeleid.

De zorginstelling, waar de werkneemster werkzaam was, is gespecialiseerd in complexe (ouderen)zorg en gedragsproblematiek. Zij richt zich op ouderen met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen, jongere mensen met dementie en mensen die palliatieve zorg nodig hebben. De werkneemster is academisch opgeleid en was in dienst als stafmedewerker kennismanagement. De zorginstelling accepteerde haar negatieve uitlatingen niet en stapte naar de kantonrechter.


Uitlatingen werkneemster


De zorginstelling raakte in het vierde kwartaal op de hoogte van de uitlatingen die de werkneemster had gedaan op LinkedIn. Het ging hierbij onder andere over de volgende berichten:


I“Those who claim we face a pandemic have not provided any evidence to show that a virus called SARS-CoV-2 causes a disease called COVID-19”.


II. “Huidige stand in Europa van het experimentele ‘vaccin’: 245 doden.”


III. “We already knew but confirmed again: lockdowns don’t work and do much more harm than good. For those who don’t dare to disobey: it’s the time to be brave. We fail to find an additional benefit of stay- at- home orders and business closures. The data cannot fully exclude the possibility of some benefits. However, even if they exist, these benefits may not match the numerous harms of these aggressive measures.”


IV. “Er kan geen andere conclusie worden getrokken dan dat het vaccin zeer experimenteel is en risicovol. De code van Nuerenberg is hierop van toepassing. Dat betekent dat iedereen die actief meewerkt aan deze misdaad persoonlijk aansprakelijk is, ook als je opdracht hebt gekregen van je baas.”
Beleid zorginstelling


De uitlatingen van de werkneemster staan haaks op het beleid van de zorginstelling. Nadat de uitlatingen waren geplaatst vonden er een aantal gesprekken plaats tussen de Raad van Bestuur en de werkneemster. In het, door beide partijen, ondertekende gespreksverslag valt te lezen dat de zorginstelling zich zorgen maakte over haar imago en de geloofwaardigheid van haar beleid. De zorginstelling verzocht dan ook aan de werkneemster om dringend te stoppen met het verspreiden van berichten die haaks staan op het beleid.


Op het profiel waar deze berichten werden geplaatst was duidelijk zichtbaar dat de werkneemster in dienst was bij de betreffende zorginstelling. De naam van de zorginstelling werd vermeld op haar internetprofiel. Onder haar volgers bevinden zich medewerkers van de zorginstelling die zich onder andere gekwetst voelden door haar berichten.


De werkneemster gaf aan niet te stoppen met het delen, posten en liken van de betreffende berichten.


Beëindiging arbeidsovereenkomst


Na een gesprek tussen partijen had de medewerkster zich ziek gemeld bij de zorginstelling. De bedrijfsarts constateerde dat er echter geen sprake was van arbeidsongeschiktheid. Hierop heeft de zorginstelling de werkneemster vrijgesteld van werk.


Omdat de werkneemster bleef doorgaan met het verspreiden van berichten die haaks stonden op het beleid van de zorginstelling, heeft de zorginstelling haar een officiële waarschuwing verzonden. ‘Ondanks herhaalde oproepen vanuit de organisatie om geen berichten te delen/liken/posten op LinkedIn die haaks staan op haar visie omtrent corona/vaccinatie toch onverkort daarmee doorgaat’.


De zorginstelling diende vervolgens een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter.


De kantonrechter


De werkneemster heeft ook berichten geplaatst en/of gedeeld die specifiek gericht zijn tegen mensen die meewerken aan het landelijke, en ook door zorginstelling (uit)gevoerde (vaccinatie)beleid, waarin zij deze mensen (oorlogs)misdadigers noemt die persoonlijk aansprakelijk zijn voor hun handelen, waarin vaccineren als genocide wordt bestempeld en/of waarbij zij vergelijkingen trekt met de Tweede Wereldoorlog/jodenvervolging.


Deze uitlatingen kwalificeert de kantonrechter niet als gematigd, opiniërend en/of informatief en gericht op kennisdeling en/of uitwisseling van standpunten, zoals zij zelf had aangevoerd. De kantonrechter beoordeeld deze uitlatingen als emotioneel, veroordelend en beledigend.


Dat werknemers zich ook daadwerkelijk aangesproken hebben gevoeld blijkt uit de verklaring van één van hen, waarin hij aangeeft diep geraakt te zijn door (onder andere de toon van) de berichten. Deze uitlatingen had de werkneemster als goed werknemer daarom niet publiek mogen maken.


Daarbij is van belang, volgens de kantonrechter, dat zij ervoor heeft gekozen om dit te doen op een zakelijk netwerk, waarbij – ten tijde van het plaatsen van de berichten – op haar profiel was vermeld dat zij bij de betreffende zorginstelling werkt.


De zorginstelling had aangegeven dat de werkneemster rond de 1800 volgers heeft, waarmee kan worden vastgesteld dat haar berichten een groot bereik (kunnen) hebben.


De beslissing


De kantonrechter ontbindt vervolgens de arbeidsovereenkomst op grond van strijdigheid met goed werknemerschap. De berichten van de werkneemster hebben daadwerkelijk schadelijke gevolgen gehad binnen de zorginstelling en dus kan er redelijkerwijs niet van de instelling verwacht worden dat ze het dienstverband voortzetten.

Het is dus niet zomaar toegestaan dat uw werknemers alles op sociale media plaatsen, liken en delen wat in strijd is met het beleid van de organisatie. Immers kan de organisatie hierdoor schade lijden.


Heeft u als bedrijf of organisatie vragen over uw werknemers in het kader van het arbeidsrecht? Of bent u op zoek naar goede arbeidsovereenkomsten of personeelshandboeken? Neem vrijblijvend contact met ons op. Ons team staat u graag bij.
48 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page