top of page
  • Foto van schrijvermr. Mark Smits

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): Is uw bedrijf er al ( financieel ) klaar voor?

Bijgewerkt op: 30 dec. 2019

TIEL - Is uw bedrijf er al klaar voor? De regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderen namelijk per 1 januari 2020. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans en is belangrijk voor werkgevers en werknemers. Werkgevers gaan bijvoorbeeld vanaf 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract. De rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van Payrollwerknemers worden verbeterd. Oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen.


WAB-Checklist


Het is belangrijk om als werkgever u goed voor te bereiden op de nieuwe wet arbeidsmarkt in balans. De overheid heeft een checklist opgesteld die u kan helpen. Deze checklist geeft aan waar u nog actie moet gaan nemen voor 1 januari 2020.


Wat is het doel van de WAB?


Het doel van deze nieuwe wet is de kloof tussen vast contracten en flexibele contracten kleiner maken. Werknemers met een vaste aanstelling hebben regelmatig betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan werknemers die geen vast contract hebben. Oproepkrachten en payrollwerknemers krijgen met deze wet meer zekerheid. Voor werkgevers kan het aantrekkelijker worden om een vast contract aan te bieden.


Veranderingen met de WAB


Per 1 januari 2010 brengt de WAB de volgende veranderingen met zich mee:


Een vast contract: een lagere WW-premie; een Flexcontract: een hoge(re) WW-premie.


Voor werkgevers wordt het aantrekkelijker gemaakt om werknemers een vast contract te geven. Vanaf 2020 betalen werkgevers namelijk een lagere WW-premi voor werknemers met een vast contract. Voor werknemers met een flexibel contract gaat de WW-premie juist omhoog. De zogenaamde sectorpremie komt te vervallen.


Voor ontslag komt er voor werkgevers een nieuwe mogelijkheid (grond). Namelijk de cumulatiegrond.


De overheid heeft een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd. Wanneer uit omstandigheden uit de verschillende ontslaggronden die via de kantonrechter lopen samen een redelijk grond voor ontslag opleveren is ontslag ook mogelijk. De rechter kan wel op basis van de cumulatiegrond een extra vergoeding toekennen aan de werknemer.


Vanaf de eerste werkdag een transitievergoeding


Bij ontslag vanaf de eerste werkdag heeft de werknemer recht op de transitievergoeding. Daarnaast verandert ook de berekening van de transitievergoeding. Let op: Dit geldt dus ook voor de huidige contracten!

Drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar


De werkgever en werknemer kunnen vanaf 2020 drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar aangaan. Het contract wat dan volgt is dan automatisch een vast contract. Nog tot en met 31 december aanstaande is het mogelijk om drie tijdelijke contracten in maximaal twee jaar aan te gaan. De tijd tussen contracten kan bij CAO worden verkort tot drie maanden bij tijdelijk terugkerend werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan. In de wet wordt in 2020 ook een uitzondering opgenomen dat invalkrachten in het basisonderwijs op tijdelijke basis kunnen blijven invallen voor zieke leerkrachten. In de CAO hoeft dit niet meer worden opgenomen.


Gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden voor de payrollwerknemer


Vanaf 2020 krijgen werknemers die een payrollcontract krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers die in dienst zijn van het bedrijf. Het jaar erop, in 2021 krijgen payrollkrachten recht op een goede pensioenregeling.


Een minimale omroeptermijn en aanbod voor vaste uren na twaalf maanden voor oproepwerknemers.

In het nieuwe jaar moeten werkgevers oproepkrachten minimaal vier dagen van te voren oproepen voor werk. Wanneer de werkgever een oproep binnen vier dagen afzegt, heeft de werknemer recht op loon over de uren waarover hij was opgeroepen. Werkgevers moeten na 1 jaar aan haar oproepkrachten een vaste arbeidsomvang aanbieden.


Ten slotte


Zoals u hierboven kunt lezen verandert het arbeidsrecht in 2020. Wanneer u vragen heeft, of wanneer u praktische hulp kunt gebruiken met de overgang naar de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) neem dan gerust vrijblijvend contactmet ons op. Dit kan natuurlijk ook gaan over bijvoorbeeld arbeidscontracten, ontslagzaken of personeelshandleidingen.

Uiteraard staan we voor alle juridische kwesties voor u klaar. 

Dit kan via ons secretariaat: secretariaat@smitslegal.nl of via 085 - 7500 200.


Onder andere Sander Swuste, specialist arbeidsrecht, staat voor u klaar.Sander Swuste

35 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page