top of page
  • Foto van schrijvermr. Mark Smits

Leaseauto inleveren vanwege bedrijfseconomische redenen

In een recente zaak tussen Univé Regio+ en één van haar medewerkers heeft de kantonrechter geoordeeld dat wanneer er sprake is van een slechte financiële situatie van de onderneming, de leaseauto moet worden ingeleverd. Daarmee wordt de leaseauto als arbeidsvoorwaarde stopgezet. De werknemer startte in 2002 met zijn baan als ICT'er waarbij in 2003 een leaseauto kreeg toegewezen. Deze leaseauto mocht de werknemer ook privé rijden.


Bedrijfseconomische situatie

Aan de werknemer werd in 2013 bevestigd dat hij gebruik kon blijven maken van de leaseauto. ‘Zolang dat om bedrijfseconomische redenen wenselijk is voor Univé Regio+’. In de brief werd verwezen naar de bedrijfsautoregeling van het bedrijf. In dat zelfde jaar had de werknemer een nieuwe leaseauto uitgezocht en tekent hij hiervoor een overeenkomst. In de autoregeling staat te lezen dat de werknemer de auto mag gebruiken zoals dit past binnen de bedrijfseconomische situatie. De noodzakelijkheid van het hebben van een leaseauto wordt bepaald wanneer dit is opgenomen als secundaire arbeidsvoorwaarde of wanneer er meer dan 10.000 km zakelijk moet worden gereden.


Leaseauto inleveren

Voor de werknemer wordt het vanaf 2015 minder noodzakelijk om naar verschillende locaties te rijden. In 2018 moet de werknemer zijn auto definitief inleveren. De werknemer is het hier niet mee eens en weigert de auto in te leveren, ondanks dat hij twee jaar lang wordt gecompenseerd. Volgens de werknemer mag Univé niet zomaar de afspraken eenzijdig wijzigen. Het is volgens hem een arbeidsvoorwaarde geworden.


Oordeel kantonrechter

De kantonrechter is het met de werknemer eens dat de leaseauto een arbeidsvoorwaarde is. Volgens hem is er een vaste gedragslijn van de werkgever. De rechter vindt dat een vaste gedragslijn hetzelfde is als een arbeidsvoorwaarde. De rechter vindt echter wel dat Univé deze gedragslijn en daarmee de arbeidsvoorwaarde eenzijdig mag wijzigen. De rechter vindt de wijziging van Univé van zo'n zwaarwegend belang dat deze voorgaat het op het belang van de werknemer. Dit blijkt ook uit de autoregeling die de werknemer heeft ondertekend.


Besparing

Voor Univé is het van belang om de kosten terug te dringen. De kosten voor wat betreft de autoregelingen bedroeg

€ 423.000,00 per jaar. Door middel van een aanpassing van de autoregeling bespaart Univé 10%. Door de auto van de werknemer af te stoten bespaarde Univé een bedrag van € 11.820,00.


De werknemer vond dat hij er belang bij heeft om een leaseauto te hebben omdat dat hij de auto ook privé rijdt. Hij hoeft nu geen kosten te maken voor de aanschaf van een auto. De rechter ging hier niet in mee omdat de rechter vond dat hij voldoende gecompenseerd werd. De werknemer kreeg 120,00 reiskostenvergoeding. Bovendien hoefde de werknemer bij het inleveren van de auto geen bijtelling meer te betalen van € 300,00 netto.112 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page