top of page
  • Foto van schrijvermr. Mark Smits

De eerste AVG boetes zijn een feit


Sinds 25 mei j.l. zijn de nieuwe Europese privacyregels; de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In de gehele EU gelden nu de dezelfde privacyregels. Het was bekend dat de boetes voor het niet naleven van de AVG torenhoog zouden zijn. Inmiddels zijn de eerste AVG boetes een feit.

Boetes

Voor de eerste categorie; "Overtredingen die zien op fundamentele verplichtingen" zijn de boetes gemaximeerd op € 20.000.000,- of 4% van de wereldwijde omzet. Voor de tweede categorie; "Overtredingen die voornamelijk zien op meer administratief georiënteerde verplichtingen" zijn de boetes maximaal € 10.000.000,- of 2% van de wereldwijde omzet. Als het percentage van de wereldwijde omzet hoger is dan de genoemde maximale geldboete, dan geldt dat als maximum. Hiervoor is gekozen om ook multinationals te dwingen de AVG na te leven.

Oostenrijk

Het land waarin de eerste boete is uitgedeeld is Oostenrijk. Daar heeft de lokale toezichthouder DSB aan een wedkantoor een boete uitgedeeld. De ondernemer had aan de buitenkant van zijn pand een camera opgehangen die een deel van de openbare weg filmde. De DSB oordeelde dat het wedkantoor daarvoor geen grondslag had. Daarnaast was er door het bedrijf onvoldoende aan gedaan om de betrokkenen te informeren dat ze gefilmd werden. De boete die het bedrijf kreeg bedroeg slechts

€ 4.800,00. De toezichthouder heeft bij de hoogte van de boete rekening gehouden met de financiële draagkracht van de onderneming. Dit is in lijn met de verwachting dat boetes in het kader van de AVG vooral als prikkel bedoeld is voor gedragsverandering en niet als middel om bedrijven zo hard mogelijk financieel te treffen.

Ziekenhuis

Pijnlijker was het voor een ziekenhuis in Portugal. De toezichthouder aldaar; de CNPD had een ziekenhuis vlakbij Lissabon een boete opgelegd van € 400.000,-. Het Centro Hospitalar Barreiro Montijo had deze boete ontvangen voor de grove schendingen van de AVG die al voor een langere periode aan de gang waren maar recent boven water waren gekomen. Uit onderzoek van de CNPD bleek dat bijna 1000 personen toegang hadden tot de gevoelige opgeslagen medische gegevens terwijl er maar 296 artsen werkzaam zijn. Daarnaast was de beveiliging van de persoonsgegevens niet op orde.

Beroep

Op 17 juli was de boete aan het ziekenhuis in Portugal uitgedeeld. Echter is er pas later over gepubliceerd. Feitelijk was Portugal dus het eerste land waar een boete is uitgedeeld. Voor beide zaken staat er overigens nog beroep open waar het ziekenhuis in Portugal al gebruik van maakt. Niets staat dus al onherroepelijk vast.

Nederland

In Nederland zijn nog geen (bekende) boetes uitgedeeld door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wel hebben zij recent een hoge last onder dwangsom opgelegd aan het UWV. Maar een dwangsom is niet hetzelfde als een boete onder de AVG.

Meer weten over de AVG ? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.


AVG

10 weergaven0 opmerkingen
bottom of page