top of page
  • Foto van schrijvermr. Mark Smits

Een vrouw verzoekt om faillietverklaring van haar ex voor een vordering van € 2,79


TIEL - Het aanvragen van een faillissement wordt regelmatig gebruikt als incassomiddel. Dat dit niet altijd even verstandig is blijkt uit een uitspraak van de rechterbank in Den-Haag.

Wanneer kan je iemand failliet laten verklaren?

Voor een faillietverklaring is volgens de wet vereist dat; "summierlijk blijkt van omstandigheden die aantonen dat de schuldenaar verkeert in een toestand te zijn opgehouden met betalen". Om deze toestand te kunnen beoordelen moet volgens vaste rechtspraak voldaan zijn aan twee voorwaarden;

  1. Er moet sprake zijn van meer dan één schuldeiser en de schuldenaar betaalt niet meer.

  2. Bij een verzoek om faillietverklaring door een schuldeiser is daarnaast ook vereist dat het vorderingsrecht van de aanvragen uit een simpel onderzoek moet kunnen blijken.

Man betaalde geen kinderalimentatie

In de zaak van de rechtbank Den-Haag ging het om een man die aan haar ex-vrouw kennelijk geen kinderalimentatie betaalde. De advocaat van de vrouw stelde als incassomiddel een verzoekschrift op tot faillietverklaring van haar ex-man. Op het moment van indienen van het verzoekschrift was de vordering slechts € 125,86 hoog. Voorafgaand aan de zitting had de man een groot gedeelte van de openstaande vordering voldaan. Tijdens de zitting stond nog een vordering open van slechts € 2,79. Op de zitting betaalde de man aan de vrouw dit bedrag ook nog eens met muntjes uit.

De vordering was dus ter zitting volledig voldaan. De vrouw weigerde echter het faillissementsverzoek in te trekken. De vrouw wilde het verzoek aanhouden om te zien of de man ook aan zijn toekomstige verplichtingen zou voldoen. Dat verzoek werd door de rechtbank meteen van tafel geveegd. De rechtbank stelde vast dat "de faillissementsaanvraag nodeloos was gehandhaafd".

Proceskosten

Door de houding van de vrouw werd zij veroordeeld in de kosten van het proces. Zij was immers degene die het faillissement aan had gevraagd voor een vordering van € 125,86 en hield deze aan terwijl de vordering reeds was voldaan.

Laat u goed adviseren

Smits Legal B.V. heeft veel ervaring met incassotrajecten. Heeft u openstaande facturen die niet betaald worden? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Smits Legal beoordeeld dan samen met u wat de meest effectieve manier van incasseren is. Dit kan onder andere via een minnelijke wijze, gerechtelijke wijze of via een faillissementsaanvraag. Laat u daarom goed adviseren wat de meest verstandige aanpak is. Zo kunt u onder andere dure proceskosten voorkomen.

Smits Legal B.V.

Biezenwei 23 - 01

4004 MB Tiel

085 - 7500 200

secretariaat@smitslegal.nl

www.smitslegal.nl/incasso8 weergaven0 opmerkingen
bottom of page