top of page
  • Foto van schrijvermr. Mark Smits

Huurachterstanden? Handel snel!


Tiel – Wanneer uw huurder een huurachterstand heeft kan de totale vordering snel oplopen. Elke maand wordt de vordering groter en uw kosten lopen vaak gewoon door. In een vroeg stadium ingrijpen is daarom verstandig.

Ingebrekestelling

Smits Legal B.V. stelt uw huurder op een juiste juridische wijze in gebreke en neemt u het incassowerk uit handen. Meestal neemt de huurder direct contact met ons op om de situatie op te lossen. Neemt de huurder geen contact met ons op dan sommeert Smits Legal de debiteur per brief, per e-mail en per telefoon om tot betaling over te gaan. In de meeste gevallen wordt er gewoon betaald. Soms wordt er, in overleg met de verhuurder, een betalingsregeling afgesproken. Op die manier loopt de huurder zijn achterstand weer in en is hij weer spoedig bij met betalen.

Ontbinding van de huurovereenkomst

Is uw huurder niet meer bereid te betalen dan kunt u beslissen om de huurovereenkomst te gaan ontbinden. Dit doen we door middel van een gerechtelijke ontbindingsprocedure. Vooraf bespreken onze juristen u de mogelijkheden goed door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. In deze procedure vorderen we eveneens de achterstallige betalingen en de eventuele schade die u heeft geleden. Uiteraard houdt Smits Legal u op de hoogte van de procedure en kunt u, 24/7, inloggen in uw eigen klantportaal.

Huurincasso

Een huurincasso is een effectieve manier gebleken om het betalingsmoraal van uw huurder te verbeteren. Diverse vastgoedbeheerders, woningcorporaties, beleggers en makelaars maken gebruik van onze aanpak. Ook particulieren melden zich bij ons om de achterstallige huur van het verhuurde vastgoed te innen. Smits Legal maakt gebruik van zowel een minnelijk traject als van een gerechtelijk traject om de huurder te laten betalen. Bij een gerechtelijk traject wordt een vonnis verkregen om een niet betalende huurder te dwingen te betalen en mogelijk zelfs de woning of bedrijfsruimte te ontruimen.

Neem vrijblijvend contactmet ons op voor meer informatie. Smits Legal staat u graag te woord en wij staan klaar om achterstanden bij uw huurders aan te pakken.7 weergaven0 opmerkingen
bottom of page