top of page
  • Foto van schrijvermr. Mark Smits

Betaaltermijn voor grote bedrijven van 60 naar 30 dagen

Per 1 juli 2022 gaat de nieuwe betaaltermijn voor grote bedrijven aan MKB bedrijven en ZZP'ers in. De Eerste Kamer is akkoord met het voorstel om deze betaaltermijn van 60 dagen terug te brengen naar 30 dagen. Dit betekend dat grote ondernemingen de facturen van MKB bedrijven of kleine zelfstandigen binnen 30 dagen moeten gaan voldoen.


Bescherming van MKB en zelfstandigen


De hoofdregel is dat facturen binnen 30 betaald moet worden. (art. art. 6:119a lid 2 sub a-c BW) Grote bedrijven kunnen met kleinere bedrijven onderling afspraken maken om hier van af te wijken. Dit moet contractueel gebeuren. -Dit mag dus niet via de Algemene Voorwaarden geregeld zijn.- Tevens is het belangrijk dat de termijn niet kennelijk onbillijk is voor de mkb-onderneming. Een groot bedrijf kan dus met een MKB bedrijf afspreken om een betaaltermijn van maximaal 60 dagen te hanteren. (art. 6:119a lid 6 BW) De langere termijn is destijds ingesteld om complexe situaties te versimpelen. In de praktijk blijkt dat juist veel meer bedrijven gebruik zijn gaan maken van een betaaltermijn van 60 dagen. Hierdoor komen kleinere bedrijven sneller in liquiditeitsproblemen. Zij kunnen in de praktijk moeilijker betalingsachterstanden opvangen.


Wat is een grote onderneming?


Voor de definitie van een grote onderneming wordt gekeken naar de criteria uit het jaarrekeningenrecht: art. 2:395a-398BW. Daarin wordt voor het onderscheid tussen de typen ondernemingen – kort samengevat – gekeken naar de waarde van de activa, de netto-omzet en het aantal werknemers. Een mkb-onderneming is een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon die niet een ‘grote onderneming’ is zoals hierboven beschreven.


Naleving is belangrijk


Voor grote bedrijven kan de aanpassing van de betaaltermijn naar 30 dagen nadelige gevolgen met zich meebrengen. Wanneer een grote onderneming de contactuele termijn (van meer dan 30 dagen) aanhoudt dan is zij van rechtswege wettelijke handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt (art. 6:119a lid 1 BW). Omdat de wettelijke handelsrente 8% bedraagt, kan dat bedrag flink oplopen.


Voor bestaande overeenkomsten geldt een overgangsregeling van één jaar. Nadat de wet in werking is getreden hebben ondernemingen dus nog één jaar de tijd om de overeenkomst aan te passen.


Vragen?


Vragen over betaaltermijnen of achterstallige betalingen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op:


Smits Legal

Biezenwei 23 -04

4004 MB TIEL

085 - 7500 200


secretariaat@smitslegal.nl


28 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page