top of page
  • Foto van schrijvermr. Mark Smits

Één concurrentiebeding voor medewerkers met dezelfde functie?

Tiel - In een recente zaak tussen een werkgever en een werknemer was in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding opgenomen. Dit concurrentiebeding was ook opgenomen bij collega's met een zelfde commerciële functie.


Overeenkomst voor bepaalde tijd


De medewerker was in dienst getreden op 1 augustus 2017 en was een overeenkomst voor bepaalde tijd aangegaan (1 jaar). Hij had de functie aangenomen van commercieel binnendienst medewerker. Het concurrentiebeding had een looptijd van twee jaar na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.


Tekst concurrentiebeding


De werkgever had in de arbeidsovereenkomst van de werknemer in algemene bewoordingen de zwaarwegende bedrijfsbelangen opgenomen.

In het concurentiebeding was de volgende tekst opgenomen:

Werknemer beschikt over bijzondere en bedrijfsspecifieke kennis, gegevens en vaardigheden welke, indien deze worden ingezet in strijd met artikel 15, zwaarwegende nadelige gevolgen kunnen veroorzaken voor werkgever/het bedrijf en daarmee het bedrijfsbelang. Werknemer heeft zeer veel klantcontact, beschikt over klant- en prospectgegevens, heeft inzage in prijsstelling, het marktbewerkingsplan en financiële gegevens inzake omzet, marge, winst c.q. verlies. Wanneer deze informatie bij concurrerende bedrijven terecht komt, of wordt gebruikt bij een concurrerend bedrijf, zal dit werkgever direct schaden doordat de concurrent met deze informatie prijsbeleid en marktbewerking kan afstemmen.


Opzegging


De werknemer zegde zijn contract per 1 juli 2018 op en trad vervolgens in een zelfde functie in dienst bij een andere werkgever. Zijn oude werkgever startte vervolgens een kortgedingprocedure. De oude werkgever verzocht de kantonrechter om de werknemer zijn werkzaamheden te staken totdat het concurrentiebeding niet meer geldig was.


De motivering van het beding


Tijdens de zitting gaf de oude werkgever aan dat hij de bovengenoemde motivering voor elke medewerker met een commerciële functie gebruikte. De tekst wordt verder niet toegespitst op de persoon of functie.


Strenge motiveringseis


De rechtbank oordeelde dat er niet voldaan was aan de strenge motiveringseis zoals de wetgever deze bedoeld had. De wetgever heeft namelijk met de Wet Werk en Zekerheid ( WWZ ) beoogd dat voor elk specifieke geval een specifieke motivering nodig is. De rechter was het met de werkgever eens dat in het concurrentiebeding specifieke bedrijfsbelangen worden vermeld maar de motivering had specifieker beschreven moeten worden in het kader van zijn werkzaamheden. De vorderingen van de werkgever werden daarom afgewezen en de werknemer mocht zijn werkzaamheden bij zijn nieuwe werkgever gewoon voortzetten.


Opstellen concurrentiebeding


Het opstellen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst is maatwerk. Uit het bovenstaande blijkt maar weer eens dat een algemene bepaling of een bepaling voor een specifieke functie onvoldoende is. In een concurrentiebeding moeten de specifieke werkzaamheden van de werknemer zijn opgenomen. De noodzaak van het beding moet daarmee toegespitst zijn op de situatie van de werknemer.


Vragen over het concurrentiebeding?


Heeft u vragen over het reeds opgenomen concurrentiebeding bij uw werknemers? Of heeft u ondersteuning nodig bij het opstellen van het beding? Neem gerust vrijblijvend contact met onze bedrijfsjuristen op.


Bron uitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2019:1692

97 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page